Sunday, July 19, 2015

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

 ಬಾಡದ ತೋರಣ.. ಚಿಪ್ಪಿನ ಓರಣ..
 ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ..
Facebook ಅಲ್ಲ Face stick.. ;-)

ವಾರ್ಲಿಯದೊಂದು ಚಿತ್ತಾರ..

     ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಿದಿರಿಗೆ ವಾರ್ಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿದಾಗ..