Sunday, January 17, 2016

ಕಟ್ಟುವೆನೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕ....

ಮನಸೆಂಬ ಮಗುವು
ಹಠಮಾಡಿ ಅಳುತಿಹುದು
ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನಿಸುವುದದನು...

ಆಟಿಗೆಯ ಕೊಡಲು
ಬೇಸರದಿ ಎಸೆಯುವುದು
ಏನು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲದಕೆ ಬಾರದು...

ಹಸಿವಿರಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟ ಫಲವ ನಾ ನೀಡೆ
ನಿರಾಕರಿಸುವುದದನು ಈಗ ಬೇಡೆಂದು...

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲಿ
ರಮಿಸಿ ಮುದ್ದನು ಮಾಡಿ
ಒಳ ಬೇಗೆ ಹೊರಬರಲು ಕಾಯುತಿಹೆನು...

ನಗುವಿನಲಿ ಕೇಕೆಹಾಕಲು
ಆಟ ಪಾಠದಿ ಜಗವ ಮರೆಯಲು
ಲೋಕವೊಂದ ನಾ ಕಟ್ಟ ಬಯಸಿಹೆನು...

No comments:

Post a Comment